Klantcase: Keurmerk Verantwoorde Affiliates

XYTS is door Keurmerk Verantwoorde Affiliates (KVA) gevraagd om het team te helpen ontwikkelen door assessments af te nemen bij het personeel en bij de leidinggevenden.

Logo Keurmerk Verantwoorde Affiliates

Over KVA

Het Keurmerk Verantwoorde Affiliates is een team van juristen dat erop toeziet dat online casino affiliates volgens de Nederlandse regels reclame maken. Het KVA is opgericht in aanloop naar de opening van de Nederlandse Kansspelmarkt. Aangesloten casino-affiliates verplichten zichzelf de strenge code van de KVA na te leven. Daarbij gaan zij verder dan de wet hen verplicht. De code legt volledige transparantie en eerlijkheid op als het gaat om (online) casino’s en kansspelen.

Doelstelling

KVA wil als organisatie kunnen groeien en wil graag dat het team daarin meegroeit. Dit moest gebeuren door de werknemers te helpen zichzelf en elkaar beter te begrijpen en te leren kennen. En door zicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten, vaardigheden en valkuilen. Door elkaar beter te begrijpen willen ze een sterkere organisatie worden en samen groeien tot marktleider op het gebied van kansspel keurmerken in Europa.

Werkwijze

Na een uitgebreid voortraject waarin in verschillende gesprekken de hulpvraag van KVA besproken is, zijn eerst Steven Vrolijk (Managing Partner) en Cedrick Verleg (Head of operations) uitgenodigd voor het invullen van een aantal assessments. Nadat de uitslagen van deze vragenlijsten besproken werden, was Steven helemaal overtuigd van het nut van assessments voor deze jonge en snel groeiende organisatie.  

Omdat de hulpvraag van KVA zowel inging op individuele ontwikkeling van het personeel als ook de teambuilding zijn er verschillende sessies gevoerd. Er werd gestart met een assessment ronde voor elke medewerker waarin uitgebreide terugkoppeling centraal stond. De uitslagen van de assessments werd eerst met de medewerker zelf en daarna, met hun toestemming, ook met de leidinggevenden besproken.  

Nadat deze individuele gesprekken gevoerd waren, is er een sessie met het team geweest waarin dieper ingegaan werd op de resultaten van het Octogram. Het Octogram leent zich hier uitstekend voor, omdat het ingaat op voorkeursgedrag en voorkeursrollen. Hierbij is de combinatie gemaakt met kernkwadranten. Door hierover in gesprek te gaan krijgen de medewerkers de kans om elkaar beter te leren kennen en te leren hoe zij elkaar kunnen helpen om nog beter te functioneren.

Cedrick Verleg: “De assessments van het team, geven een goed inzicht in hoe het team bij elkaar aansluit, de echte meerwaarde kwam op het moment van de teamsessie. Daar werd niet alleen ingegaan op de vragenlijst, maar echt op de persoon. Het kunnen evalueren van elkaar op een prettige manier en ook dat iedereen zijn of haar zegje kon doen, gaf als meerwaarde dat je beter leert wat iedereen motiveert, waarom ze bij dit bedrijf werken, hoe iedereen bij elkaar past en ook hoe eenieder zich wil en kan ontwikkelen.” 

Resultaten

Na afloop van dit traject zijn werknemers van KVA beter met elkaar gaan samenwerken, hebben ze meer inzicht in hun kwaliteiten en valkuilen en weten ze hoe zij als professional functioneren. De gesprekken tussen leidinggevenden en werknemers leveren meer op en de groei van KVA is hiermee geholpen om in een stroomversnelling te blijven.

Fleur van Beijnhem: “Ik vond het erg interessant om te ontdekken wat ons als groep nu echt sterk maakt. Welke kwaliteiten heeft iedereen en welke kwaliteiten hebben we dan als geheel? Maar ondertussen ook eerlijk kunnen zijn naar elkaar waar we als groep aan moeten werken/voor moeten waken. Dat is mij echt bijgebleven!” 

Steven Vrolijk: “Met een groeiend initiatief als KVA krijg je logischerwijs steeds meer en meer met personeel en uiteindelijk managementlagen te maken. In eerste instantie voel je bij externe dienstverlening met betrekking tot je personeelsbestand een soort ‘beschermingsinstinct’; doe je er wel goed aan een externe bij dit soort onderdelen van je organisatie te betrekken? Na wat twijfel, hebben Cedrick (manager) en ik de tests ingevuld. Na het invullen van deze tests zijn we met XYTS in gesprek gegaan. En ik kan niet anders zeggen: het was fantastisch! De inzichten waren ontzettend waardevol, en relevant voor de groei van ons bedrijf.” 

Neem contact met ons op

    Wij helpen de match tussen werknemers en organisatie goed te houden en/of te versterken. Met als gevolg minder verzuim, meer leren, meer flexibiliteit van werknemers en minder kosten aan werving & selectie. Neem contact met ons op en vergroot het werkgeluk!

    • Vrijblijvend intakegesprek;
    • Binnen 1 werkdag een reactie;
    • Persoonlijke benadering.