Talent Development Strategy

XY Talent Solutions helpt organisaties met het opstellen van een HR-ontwikkelstrategie: een plan om medewerkers tevreden, gemotiveerd en gezond te houden.

Organisaties draaien om mensen die samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. Zonder mensen en samenwerking werkt het niet. Maar dat gaat niet vanzelf. XY Talent Solutions helpt organisaties met het opstellen van een HR-ontwikkelstrategie. Dat is een plan waarin staat beschreven wat gedaan wordt om mensen in de organisatie te helpen te ontwikkelen in een richting die zowel voor de organisatie als voor hen persoonlijk passend is. Zo blijven medewerkers tevreden, gezond en gemotiveerd. En blijft de organisatie wendbaar en goed voorbereid op de toekomst. 

Analyse: waar staat de organisatie nu qua talent management?

Een HR-ontwikkelstrategie begint met het analyseren van de huidige en gewenste situatie. Wat voor mensen hebben we in huis? Waar willen we als organisatie naar toe en kunnen we dat bereiken met de skills van ons huidige team? Wat moeten we doen om onszelf als organisatie te ontwikkelen? Dat zijn vragen die aan bod komen tijdens het analyseren van de huidige situatie. Voor deze analyse worden gesprekken gevoerd met mensen uit de hele organisatie, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. 

Strategie: op welke manier til je je organisatie naar het volgende niveau?

De volgende stap is het bedenken van een strategie om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Soms blijkt de koers van de organisatie niet helder voor alle medewerkers en is communicatie over de koers het belangrijkste verbeterpunt. We komen ook vaak tegen dat één of meerdere afdelingen niet optimaal functioneren doordat mensen rollen hebben die niet goed bij ze passen of niet op de juiste manier tegen hun werk aan kijken. Individuele ontwikkeling is dan een belangrijke pijler in de strategie. Welke strategie het best past is uiteraard sterk afhankelijk van de doelen van de organisatie en de interne knelpunten. 

Implementatieplan: hoe voer je je nieuwe HR-strategie door?

De laatste stap bij het opstellen van een HR-ontwikkelplan is het uitwerken van een implementatieplan. In dit plan staan actiepunten helder uitgewerkt en is een tijdsplanning opgenomen. Het implementatieplan zorgt ervoor dat helder is wie in de organisatie voor welke actiepunten verantwoordelijk is en welke externe expertise eventueel benodigd is om het plan te kunnen uitvoeren. 

Het doel van een HR-ontwikkelstrategie is zorgen voor een duidelijk plan voor het ontwikkelen van de interne organisatie. Zo blijft de organisatie ook op de lange termijn een goede plek om te werken, zodat medewerkers productiever en creatiever zijn en langer aan de organisatie verbonden blijven. 

 

Kan jouw organisatie hulp gebruiken bij het ontwikkelen van het personeel?

    Neem vrijblijvend contact op met XY Talent Solutions. 

    • Vrijblijvend intakegesprek;
    • Binnen 1 werkdag een reactie;
    • Persoonlijke benadering.