Missie en Visie

Het kunnen formuleren van een duidelijke missie en visie is natuurlijk geen doel op zich, maar bedrijven die in staat zijn helder te communiceren wie ze zijn en waar ze naartoe gaan hebben een sterk toetsingskader voor de rest van de bedrijfsvoering. Voor zowel werknemers als leiders is het belangrijk dat binnen het gehele bedrijf duidelijk is welke doelen worden nagestreefd en wat de verwachtingen zijn voor nabije en verre toekomst. Hoe ziet de ideale wereld eruit en welke rol speelt het bedrijf daarin. De missie geeft weer waar de organisatie voor staat en beschrijft het bestaansrecht van de organisatie. De visie beschrijft de toekomstdroom van de organisatie en de bijdrage die de organisatie wil leveren om die droom te verwezenlijken. Samen vormen missie en visie de basis voor de identiteit van de organisatie. Het boven water krijgen van de missie en visie van de organisatie is een belangrijk onderdeel van de interne analyse.

Zonder missie en visie mist je organisatie een identiteit.

Of de missie en visie van de organisatie krachtig genoeg zijn om een (marketing)strategie op te baseren kan getoetst worden aan de hand van de volgende vragen:

  • Zijn de missie en visie bij alle medewerkers bekend en wordt ‘ie breed gedragen?
  • Handelt de organisatie overeenkomstig de missie?
  • Is de missie inspirerend en motiverend?
  • Beschrijven de visie en missie een ambitieus doel?
  • Bevatten de missie en visie duidelijke doelgroepen?
  • Beschrijft de visie welke uitdagingen de klantsegmenten volgens de organisatie in de toekomst hebben?
  • Beschrijft de visie welke trends en ontwikkelingen er relevant zijn voor de klantsegmenten?
  • Beschrijft de visie hoe de organisatie inspeelt op die trends en ontwikkelingen?
  • Beschrijft de visie welke veranderingen in behoeften, wensen en gedragingen de toekomstige klanten laten zien; door de bril van de organisatie?
  • Beschrijft de visie welke organisaties, instanties en bedrijven er succesvol zijn in de toekomst en wat dat betekent door de organisatie?

Een ‘ja’ is een sterk punt, een ‘nee’ is een zwak punt.

Het belang van de missie en visie

In de rest van het marketingplanningsproces worden de missie en de visie als vertrekpunt genomen. Daarom is het erg belangrijk om dit scherp te hebben. Iedere actie, campagne, contractverlening en inkooporder moet overeenkomstig de missie en visie zijn. Anders is de organisatie niet in balans en ontbreekt er ‘strategic alignment‘.

Digitale vraagstukken oplossen met XY Marketing Solutions

XY Marketing Solutions is een marketingadviesbureau voor digitale vraagstukken. We hebben ervaren adviseurs in huis met een sterke focus op strategie en brede achtergrondkennis over digitale marketing. Een Missie en Visie opstellen is een van onze diensten. We bedienen klanten in vele branches, van commercieel tot non-profit en hebben zowel grotere als kleinere organisatie is ons klantenbestand. We hebben een speciale band met familiebedrijven en salesmanagers. Ook helpen we graag bedrijven die een moeilijk in te vullen marketingvacature hebben.

Benieuwd naar wat XY Marketing Solutions voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek met een van onze marketingspecialisten.

NEEM CONTACT OP