Manifest voor Verantwoord Digitaal Leiderschap

Zo doen wij ons werk... of we doen het niet.

Bestaansrecht

Veel organisaties worstelen met digitalisering en voelen zich bedreigd in hun bestaansrecht, terwijl anderen digitalisering juist volledig omarmen. Bestaansrecht betekent letterlijk: je recht om te bestaan. Organisaties met bestaansrecht hebben een visie waarin zij zelf een cruciale rol spelen. Met andere woorden: zonder het bestaan van de organisatie kan die visie niet tot stand gebracht worden. Als gevolg van digitalisering kan dit bestaansrecht onder druk komen te staan, maar digitalisering biedt ook kansen. Misschien wel kansen om die visie juist beter of sneller te bereiken.

Digitalisering verandert bijna alles

Digitalisering gaat over veel meer dan technologie. Het raakt vrijwel alle facetten van de economie. Ja, digitalisering heeft alles te maken met innovatie, nieuwe wetten en regels, robotisering, kunstmatige intelligentie. Tegelijkertijd gaat het ook over nieuwe samenwerkingsvormen, organisatiestructuren, over ethische vraagstukken. En het gaat over mensen.

Digitalisering vraagt om antwoorden en een duidelijke visie op de veranderende rol van organisaties in de samenleving. Dit manifest is een weergave van onze visie in de vorm van een set leefregels die voor ons leidend zijn. Zó doen wij ons werk… of we doen het niet.

Niet veranderen is geen optie

Als een organisatie niet verandert, zichzelf opnieuw uitvindt op basis van de nieuwe realiteit, houd deze uiteindelijk op te bestaan.

Lees meer

Wij twijfelen altijd aan alles

Constant alles in twijfel trekken zorgt voor een onderzoekende houding die nodig is om processen te verbeteren.

Lees meer

Grenzen zijn een overblijfsel uit een grijs verleden

Bij elke disruptie verdwijnt een grens waarvan gedacht werd dat die er altijd zou zijn.

Lees meer

Ethisch handelen is de enige optie

Fatsoen, integriteit en transparantie zijn belangrijker dan ooit voor organisaties die duurzaam succes nastreven.

Lees meer

Wij maken onszelf zo snel mogelijk overbodig, zoals het hoort

Een goede adviseur is pas geslaagd als de klant de adviseur niet meer nodig heeft voor de oplossing.

Lees meer

Afdelingen bestaan alleen op papier

In een gezonde organisatie is elke medewerker zich bewust van de impact van haar of zijn werk op de rest van de organisatie.

Lees meer

Alles wat met (nieuwe) technologie kan moet je uitproberen

Vraag je daarbij altijd af: als ik dit niet doe en mijn concurrent wel, wat gebeurt er dan?

Lees meer

Waardecreatie heeft verrassend weinig met geld te maken

‘Waar voor je geld’ zit ingebakken in onze maatschappij, maar echte waarde wordt niet in geld uitgedrukt, veel meer met termen als impact of invloed.

Lees meer

Morgen zijn we slimmer dan vandaag

De verleiding om altijd voor perfect te gaan is groot. Maar fouten maken en daarvan leren heeft uiteindelijk een veel grotere waarde.

Lees meer